4.pdf

CV

Pamatinformācija

Vārds, Uzvārds:
Dzimšanas datums:
E-pasta adrese:
Telefons:
Anna Bērziņa
18.09.1987
anna@inbox.lv
22222222

Valodu Zināšanas

Latviešu valoda:
Angļu valoda:
Krievu valoda:
Franču valoda:
dzimtā
tekoši
sarunvalodas līmenī
pamatzināšanas

Darba pieredze

Uzņēmums:
Ieņemamais amats:
Nozare:
Gads no:
Gads līdz:
SIA "ABC"
Grāmatvede
Finanses
2017
2019
Uzņēmums:
Ieņemamais amats:
Nozare:
Gads no:
Gads līdz:
SIA "123"
Lietvede
Finanses
2016
2017

Izglītība

Izglītības iestāde:
Gads no:
Gads līdz:
Specialitāte:
Latvijas Universitāte
2012
2016
Ekonomika
Izglītības iestāde:
Gads no:
Gads līdz:
Specialitāte:
Rīgas 1. ģimnāzija
2008
2012
Vidējā izglītība